You are currently browsing the archives for September 2010.
Displaying 1 - 5 of 67 entries.

Schimbul de noapte

  • Posted on September 29, 2010 at 20:21

Condeiul fulger

izvodind o pletoră.

Ritmuri tribale.

Notă finală

  • Posted on September 28, 2010 at 18:04Făurarul o învăţase cândva că notele finale sunt universuri scanate şi reduse până la punct minuscul în esenţa sa, pe care îl numea omega. Spunea că lumile sale nu au au nimic din cârpăceala speranţei,  ci posedă tăietura acelei minţi capabile să se reprogrameze din zbor. Şi imaginea zborului redeşteptă în ea amintirea culegătorului de fantasme care, într-o toamnă târzie, într-un exces de obedienţă, recunoscuse că, pentru a putea supravieţui în absenţa temporară a unui ghidaj, se ridica într-un zbor imaginar, pentru a se detaşa de toate. Imaginea aceea însă o surprinsese total, pentru că, pentru ea, esenţa zborului nu se reducea la un spectru de rebut ci la un activism atletic, racordat la o energie mătăsoasă, răcoroasă şi vitalizantă. Poate pentru că se alătura unui concept de undă.

Să fie oare adevărurile casante?- se întrebă ea şi trecu la o reinterpretare a perceptţiilor ce o duse cu gandul la gândul că iertările nu au produs niciodată vindecarea, ci că doar au eliberat trupul de canoane.

Îţi aminti iar de măşti. De măştile învechite, descărnate, încruntate,descântate şi purtătoare de miezuri răscoapte, pe care i le iubea Făurarul şi în care el avea mereu încrederea aceea oarbă, sihastră. Se întrebă de ce nu putea dânsul  accepta adevărurile simple, respirabile şi lipsite de orice urmă de suspiciune. De ce realităţile sale erau mereu blajine şi cumva pline de clişee, în care happy-endurile se adăpau de la un continuum revigorant, lipsit de scanări reciclabile. Să fie aceasta adevărata libertate? Sau doar manifestarea unor fobii cu prag ridicat, dincolo de care se găseau doar carenţe, estropieri ce condamnau?

” Atunci, dacă ar fi aşa, aripile lui ar fi mereu plânse!” realiză ea. Şi zidurile îi părură a fi proiecţiile unor homunculi proiectaţi într-o arie încă necunoscută, la care cunoaşterea nu ajunsese, iar conceptele reconfigurărilor nu se deschiseseră acelor frontiere transgresate de către spirit. Iar catapultele ce păreau legate de aripi îi apărură a fi atunci notele finale ale unei melodii ce îi hărţuia confortul cu un dans pe care îl recunostea.

Era dansul acela care o transforma într-o zvârlugă îmblânzitoare de foc şi care scria, scria, scria, scria……..

Scrisul, precum un punct Omega in mişcare….Nestăpânit, neîmblâzit, niciodată ţintuit….

” Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba  spumii,

E stăpînul fără margini peste marginile lumii.

De-atunci negura eternă se desface în făşii,
De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii…

De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute
Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute
Şi în roiuri luminoase izvorând din infinit,

Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit”Enya – paint the sky with stars
Asculta mai multe audio diverse

“Joacă”

  • Posted on September 26, 2010 at 13:17

Ameliorând

Basme rarefiate.

Taina vegherii.

Când toamnele vin, genezele înmuguresc

  • Posted on September 15, 2010 at 10:00

Unele adevăruri imuabile au căderi angulare, cu răsuciri ce răpesc inimii, clarviziunea indispensabilă unor momente cheie. Poate că de aceea, într-o primă etapă, zvâcnetul pavlovist-dureros aduce a reacţii arhaice, de sălbăticiune hăituită. Numai percepţia antrenată cu înlănţuiri de raţionamente, îmblânzitoare de asperităţi, le converteşte parcă, în fâlfâiri de aripi. Plăcut mângâietoare şi arborescent, ele dospesc emoţii afânate.

Cu trăirile acestea se umple efectivul atunci când te aştepţi mai puţin, purtând cu ele incluziuni de rânduială spornică. De parcă, într-un haos ordonat, se structurează alte primitivităţi, generatoare de lumi noi, reîntregite doar de arhaismul din primele vise.

Visele acelea, purtătoare de inocenţă forjată în creuzet de vulcani. În care magmele nu dorm, ci pregătesc revărsări aducătoare de sorociri.

Poate că de aceea negările şi reflecţiile nu îşi mai au rostul acum. Ci doar acţiunea.

Şi de ce nu, reacţiunea…….

Haiku

  • Posted on September 14, 2010 at 14:39

imagine- Nicoleta Ceccoli

Mintea răvăşind

Dezvorâtele gânduri.

Cântecul firii.