You are currently browsing the archives for April 2012.
Displaying 1 entry.

Dezmărginiri de fire

  • Posted on April 8, 2012 at 14:52

 

Preferase să închidă în sertarele  de jos nebuniile jucate, ascultând de același glas nărăvaș care, cu cerbicia performerului, atingea altitudinile vizionarismului, retrăgându-se abia apoi  înspre un țărm solitar.

Se reinventa atunci sub un soare străin, uitând dârdâielile de frig de când orele trei deveneau ora patru și singurele încununări se dovedeau a fi năzdrăvăniile unor proporții de adevăr ce se doreau un întreg,  deși erau lipsite de manevrele de confruntare esențiale unei simetrii stăruitor necesare.

Solilocviile slujeau, după cum remarcase ea într-un final, unei deveniri cuminți, lipsite de denivelările ce drapau  mărginiri imprecise, generatoare de acele mirări puerile care, dublate de absențe covârșitoare în spațiul lucid, îngrădeau.

Rămâneau doar înmuguririle efervescente din pupilele ce păreau a dansa un dans fără de muzică, când priveau în depărtări. Numai ele trădau răsucirile paradox de mai târziu, ziditoare de poem  frumos urzit, mângâietor, peste aerul din jurul ei.

  *

*        *

Doar când un non sequitur cu variațiuni de virtuozitate precisă se materializă într-o șoaptă caldă, conștientiză că sosi momentul acelui fervent pozitivism.

  *

*        *

Și  crengile se umplură cu nestemate ……