You are currently browsing all posts tagged with 'decompresiune'.
Displaying 1 entry.

Blândeţea decompresiunilor

  • Posted on September 14, 2010 at 14:30

Monoliţii te duc cu gândul la strategiile statice, informale atunci când brusc, imaginea pietrei care împiedică cursul apei răvăşeşte pentru câteva secunde expunerile groteşti ale acceptărilor pasive. Te gândeşti cum să calibrezi aplombul acesta şi să adopţi tonul acela ponderat, care, evitând o militarizare a disciplinei, duce până la capăt, la o manifestare calmă, creativă. Îţi aminteşti că o scufundare în prea multe date, noi şi năucitoare în inovativul lor, necesită la revenirea la suprafaţă, o decomprimare blândă.

Şi nu ştiu de ce, plimbându-te printr-o regresiune cântătoare, ajungi să te simţi precum fiica Demeterei, chiar şi uitând de savoarea neindoielnică a sâmburilor de rodie….