You are currently browsing all posts tagged with 'dirijor'.
Displaying 1 entry.

Vioara lui Paganini

  • Posted on November 3, 2013 at 14:14

Era odată un violonist atins de geniu pe nume Paganini. Unii spuneau despre el că era foarte ciudat, altii ca era un demon pe pământ. Notele magice pe care le scotea vioara sa erau dumnezeiești, și de aceea nimeni nu voia sa piarda sansa de a-i vedea spectacolele.

La una din seratele muzicale,  asistența aștepta cu nerăbdare începerea reprezentației. Când Paganini așeză vioara pe umăr și se auziră primele note, publicul intră în extaz deja. Sunetele păreau să aibă aripi și să zboare la atingerea încântătoare a degetelor sale. Deodată, se auzi ceva straniu. Una dintre corzile vioarei lui Paganini se rupse.

Dirijorul, orchestra, publicul înlemniseră, dar nu și Paganini. Uitându-se la partitură, continuă să scoată sunete frumoase dintr-o vioară cu probleme. Dirijorul și orchestra, exaltați, reluară bucata muzicală. Înainte ca publicul să se însenineze, un alt sunet perturbator le distrase atenția . Se rupsese o alta coardă a vioarei lui Paganini. Dirijorul se opri din nou. Orchestra la fel. 

Dar nu și Paganini ! Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, el continuă concertul, scoțînd sunete dintre cele mai imposibile. Dirijorul și orchestra, impresionați, se intoarseră la cantat. Dar, nefericirea se întamplă din nou ! O a treia coardă a vioarei lui Paganini se rupse. Dirijorul se blocă, orchestra se opri, respirația spectatorilor se tăie. 

Însă Paganini continuă. Scoase toate sunetele de la coarda unica ce rămase din vioara sa distrusă, ca și cum ar fi fost un contorsionist muzical. Nici o notă muzicală nu a fost uitată. Dirijorul se incurajă, orchestra se motivă, iar publicul trecu de la liniște la euforie, de la inerție la delir.

*

*           *

Paganini a atins gloria ! Numele său străbate timpul. Nu a fost un violonist prea popular și nici prea carismatic, dar este simbolul profesionistului, al sacrificului de sine, al depășirii propriilor limite, omul continuă sa mearga înainte, in ciuda imposibilului.

Cand veți fi descurajați, nu renuntați niciodată. Treziți-l pe Paganini care se află in voi și avansați pentru a învinge ! Victoria este arta de a continua. Când totul pare sa se prăbușească, dați-va șanse și mergeți mai departe. Niciodată nu vi se vor rupe în viață toate corzile. Însă dacă, din întamplare, veți fi în fundul prăpastiei, aceasta va fi șansa de a atinge cea mai bună coarda din univers: încrederea în voi înșivă !

din colțul liric