You are currently browsing all posts tagged with 'Dragobete'.
Displaying 1 entry.

Despre dragoste

  • Posted on September 1, 2010 at 20:26

Motto:

“Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată…”

(Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, XIII, 4-8).


Azi şi nu numai azi, iubiti-vă frumos!

La mulţi ani!