You are currently browsing all posts tagged with 'Egen Ionescu'.
Displaying 1 entry.

Din seria “literă de lege”

  • Posted on September 5, 2010 at 22:10

„Să fii obiectiv înseamnă să fii intens subiectiv; înseamnă să nu minţi şi, mai ales, să nu te minţi”

Eugen Ionescu