You are currently browsing all posts tagged with 'Giovanni Pico della Mirandola-Oratio de dignitate hominis'.
Displaying 1 entry.

Când Dumnezeu vorbește….

  • Posted on September 4, 2010 at 09:51

foto: Ioana Nae, martie 2010, Iaşi

„ O, Adame, nu ţi-am dat nici un loc sigur, nici o înfăţişare proprie, nici vreo favoare deosebită, pentru ca acel loc, acea înfăţişare, acele îngăduinţe pe care însuţi le vei dori, tocmai pe acelea să le dobândeşti şi să le stăpâneşti după voinţa şi hotărîrea ta. Natura configurată în celelalte fiinţe este silită să existe în limitele legilor prestabilite de mine. Tu, neîngrădit de nici un fel de oprelişti, îţi vei hotărî natura prin propria-ţi voinţă în a cărei putere te-am aşezat. Te-am pus în centrul lumii pentru ca aici să priveşti mai lesne cele ce se află în lumea din jur. Nu te-am făcut nici ceresc, nici pămîntean, nici muritor, nici nemuritor, pentru ca singur să te înfăţişezi în forma pe care însuţi o preferi, ca şi cum prin voia ta ai fi propriu-ţi sculptor şi plăsmuitor de cinste. Vei putea să decazi la cele de jos, ce sunt lipsite de inteligenţă;

vei putea, prin hotărârea spiritului tău, să renaşti în cele de sus ce sunt divine’”

(Giovanni Pico della Mirandola-Oratio de dignitate hominis)