You are currently browsing all posts tagged with 'infinitati'.
Displaying 1 entry.

Senin

  • Posted on February 12, 2015 at 13:48

campanulla

 

Când prea târziul îi apărea acum a fi doar un raptus de nebunie fabulatorie, iar stringenţele momentului ca nişte vâlvii gâtuite vârtos revendicau înnoiri fulgerătoare, înţelese că fiecare vremelnicie nu e deloc întâmplătoare.

 De aceea, la ora la care cuvintele ca nişte drevene chirchicite  îşi căutau năuce neodihniţii torenţi de foc,  stane de piatră colţuroase, rigide şi monstruos de robotizate în ursuzlucul lor înfloreau campanule deloc solitare, graţioase şi  încântător de joviale.

Poate că de aceea, neştiutul purtător de infinităţi de posibilităţi îi apărea, ironic, precum un zid al lui Planck înseninat, nicidecum opac.

Seninul, ca o plăsmuitoare energie infinită…..