You are currently browsing all posts tagged with 'masca'.
Displaying 1 - 2 of 2 entries.

Plăsmuitorul de realităţi

  • Posted on February 12, 2011 at 15:50

Motto:

” Nu ştii că nimeni

nu trebuie să spună adevărul

nici măcar sieşi

din cauza cinstei

de a purta mască

în faţa lumii?”

C. Dracsin

Mângâierile lui aveau ceva din răsfirările blândeţii unor măşti arse de plâns potolit, resemnat. A cenuşei mocninde încă. Gestul în sine însă îi insufla tăria mersului înainte căci, îl hrăneau cu esenţele unor mistificări oarecum magice. Aşa numea el orice îi părea a fi nenatural, ilogic, dezmembrat şi recreat din haosuri decapitate.  Hălăduirile secătuite de sensul trăirilor se opreau la marginea unei priviri pierdute în picurări de lacrimă.

Mărgăritărelele de suflet -cum numea el lacrimile, mereu îl constrângeau într-o stare de veghe forţată ce îi dădeau sentimentul autenticităţii. Realiza că asta  îl forţau să deteste lătraturile unor uniforme ce se chinuiau să se alinieze unor comenzi învechite şi să caute identităţile ce refuzau să rămână într-un perimetru etanşeizat.

Şi când ironic, o voce îi şopti că Dumnezeu a murit şi că totul este permis, realiză că el va trebui să facă să trăiască acel neexperimentat. Şi asta pentru că, în dârzenia sa, cu sentimentul volniciei crude, ştia că  diavolul a murit şi el demult şi că, totul se restarta altfel. Şi paragrafe de legi şi norme morale şi micile universuri rotitoare de măşti de sticlă. Învârtitoarele măşti….

Deşi resurecţiile sale  dădeau un alt sens umanităţii, nevoia de mască îl urmărea.

Căci, veracitatea cerea cu cu imperaziv de copilandră,  măştile ei.

Simţitorul suflet uman nu era încă pregătit pentru realitate.

Doar pentru mângâierea ei.

Camuflajul ca o nişă evolutivă….

Gheorge Zamfir – Valse Roumaine – G. Zamfir

Asculta mai multe audio diverse

Când duhul vieţuieşte în spini

  • Posted on October 13, 2010 at 13:02

“Impulsul poate fi amânat, dar întotdeauna trebuie exercitat la maxim.”

Ţi-ai  pierdut capul intr-un  alt raid,  inopinat dar fărâmiţător, ca de obicei şi ai început să îţi cauţi iar măştile, cu aceleaşi angoase veştejite .

Fără să ţii cont că, până la ele, mai întâi se reflectă în lustrul unui brocart sângeriu de petale, veracitatea. Cu toţi  ghimpii ei plini de sevă , ca nişte ţurţuri picurători de viaţă.

Ca o garanţie că,  sub fojgăiala furioasă a neliniştilor,  duhul nu ştie ce e aceea înfiorarea şovăielnică.

Doar mersul înainte.