You are currently browsing all posts tagged with 'Mihai Eminescu'.
Displaying 1 entry.

Mihai Eminescu- Doina

  • Posted on January 15, 2014 at 20:56

De la Nistru pân’ la Tissa 
Tot Românul plânsu-mi-s’a, 
Cã nu mai poate strãbate 
De-atâta strãinãtate. 
Din Hotin si pân’ la Mare 
Vin Muscalii de-a cãlare, 
De la Mare la Hotin 
Mereu calea ne-o atin; 
Din Boian la Vatra-Dornii 
Au umplut omida cornii, 
Si strãinul te tot paste 
De nu te mai poti cunoaste. 
Sus la munte, jos pe vale 
Si-au fãcut dusmanii cale, 
Din Sãtmar pânã ‘n Sãcele 
Numai vaduri ca acele. 
Vai de biet Român sãracul! 
Indãrãt tot dã ca racul, 
Nici îi merge, nici se’ndeamnã, 
Nici îi este toamna, toamnã, 
Nici e vara vara lui, 
Si-i strãin în tara lui. 
De la Turnu ‘n Dorohoi 
Curg dusmanii în puhoi 
Si s’aseazã pe la noi; 
Toate cântecele pier, 
Sboara paserile toate 
De neagra strãinãtate; 
Numai umbra spinului 
La usa crestinului. 
Isi desbracã tara sânul, 
Codrul – frate cu Românul – 
De secure se tot pleacã 
Si isvoarele îi seacã – 
Sãrac în tarã sãracã! 
Cine-au îndrãgit strãinii, 
Mânca-i’ar inima câinii, 
Mânca-i’ar casa pustia, 
Si neamul nemernicia! 

Stefane Mãria Ta, 
Tu la Putna nu mai sta, 
Las’ Arhimandritului 
Toatã grija schitului, 
Lasã grija Sfintilor 
In seama pãrintilor, 
Clopotele sã le tragã 
Ziua’ntreagã, noaptea’ntreagã, 
Doar s’a ‘ndura Dumnezeu, 
Ca sã ‘ti mântui neamul tãu! 

Tu te ‘naltã din mormânt, 

Sã te-aud din corn sunând 
Si Moldova adunând. 
De-i suna din corn odatã, 
Ai s’aduni Moldova toatã, 
De-i suna de douã ori, 
Iti vin codrii ‘n ajutor, 
Toti dusmanii or sã piarã 
Din hotarã în hotarã – 

Indrãgi-i’ar ciorile 
Si spânzurãtorile!