You are currently browsing all posts tagged with 'Mirabela Dauer'.
Displaying 1 entry.

Călcând peste haos visul, o horă pornea…..

  • Posted on September 5, 2010 at 22:30

Motto:

” În horă s-au prins sfinţii

închizând înăuntru-n cerc

lumina

ce-o simţeau în ei scăzând.”

Lupii aduc cu ei, atunci când îi visezi, interogaţii dezmembrate, cu colţi de umbră de temere înfipţi în fiecare butadă ce le însoţeşte. Asta, până în momentul în care realizezi că, în somnul tău lovit de fulgere, îngerii păşesc aducând cu ei vigilenţe sporite şi eresuri purtătoare de duh.


Şi atunci când, dislocările năprasnice impun expieri ferme unor codiri trenante, cuvintele nu mai par săbii otrăvite ce se izbesc de armuri ruginite ci, poartă în ele oportunităţi declanşatoare de efecte stenice ce fac din haos, o lume nouă.


Şi horele par atunci, dimineţi .

Dimineţi cu ferestre deschise…..Asculta mai multe audio Muzica