You are currently browsing all posts tagged with 'miscare'.
Displaying 1 entry.

Pânze de cuvinte- păianjen

  • Posted on August 29, 2010 at 16:52

” Nu gândesc….Mă lovesc de pereţi de gânduri!
Nu nasc idei…dau sens de mişcare gândirii!
Uneori sunt lacăt..Alteori sunt cheie.
niciodată însă nu mă pot deschide…”