You are currently browsing all posts tagged with 'Pandora'.
Displaying 1 entry.

Libertate cu înzestrări de Pandoră

  • Posted on September 4, 2010 at 12:46

Motto:

” Dacă faceţi o alegere greşită, libertatea poate fi o condamnare.”

Când inflaţiile mentale se transformă într-o pâclă deasă care acoperă mersul înainte, opririle capătă sens. Mările interioare se răzvrătesc doar într-o imobilizare acceptată, transformându-se într-un tumult al generării şi fabricării de tehnici noi.

Străfulgerări năuce, purtând în ele parcă începuturile lumii,  îţi spun atunci că, întotdeauna, mintea caută ceea ce este uşor şi că ceea ce este uşor, duce la exploatare. A ta. Fără a şti de către cine. De ce, până unde, până când.

Subit, te întrebi de ce acele două lame tăioase suprapuse, cu mânere inelare şi şuruburi în mijloc, care ţi-au fost mereu la îndemână, devin halebardă.

O halebardă,  precum focul zeiesc furat din Olimp, purtând în cârligele ei, vicleniile libertăţii.