You are currently browsing all posts tagged with 'pretios'.
Displaying 1 entry.

Ai grijă mereu ca să nu devii lumina fără de lumină!

  • Posted on September 14, 2010 at 13:37


Micul prinţ se întoarse la puiul de vulpe.

“Adio!”, îi zise el…

” Adio!”, îi răspunse puiul de vulpe. Iată secretul meu. Nimic mai simplu: nu vezi bine decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor”.

” Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor”, repetă micul prinţ, ca să nu uite.

” Timpul pe care l-ai pierdut cu roza ta a făcut-o atât de preţioasă”.

“Timpul pe care l-am pierdut cu roza mea…”, zise micul prinţ, spre a nu uita.

” Oamenii au pierdut acest adevăr”, zise puiul de vulpe. ” Tu însă caută să nu îl uiţi. Căci tu devii răspunzător de-a pururi de soarta celor pe care îi îmblânzeşti. Tu eşti răspunzător pentru soarta rozei tale…”

” Eu sunt răspunzător pentru soarta rozei mele…, repetă micul prinţ spre a nu uita…..

Antoine de Saint Exupery