You are currently browsing all posts tagged with 'punct nevralgic'.
Displaying 1 entry.

Conversaţie

  • Posted on October 17, 2010 at 00:22

desen- May Ann Licudine

Motto:

” O umbră de aur văd din viitor venind

către mine. Numi-voi eu umbra aceasta

cu nume de prieten, cu nume de frate

Tulburând în lumină un luceafăr spinos.”


Pisica  reuşea mai tot timpul să îi reconfigureze un întreg set de probabilităţi accentuând cu torsul ei, disponibilitatea lui naturală  înspre alternative. Învăţase de la ea cum să se despartă de poveştile durute, de consumismul duzinii, de speranţele cârpite, de mostrele de turbulenţă intempestive şi de tăgăduirile ce îi inveleau onoarea. Optase pentru interferenţe astringente, proaspete şi volubile, pentru lichefierea densităţilor irascibile şi pentru un dezmăţ al oportunităţilor pe care le specula cu nonşalanţa  unui scamator.

” Nu de voracitatea tânjirilor avem nevoie acum” acceptă el. ” Nici de o furie rece, reţinută. Doar de mănunchiuri de fotoni ce survolează prin neuroni purtând cu ele formule neştiute  şi stiute, unele dintre ele neaflate si poate că de aceea superbe” spuse el, meditativ.

” Iar poartă cuvintele tale polen , Marite Stapâne!” şopti pisica îngândurată.

” Am găsit oare punctul nevralgic sau nevralgia punctului? ignoră el cuvintele ei.

” Nu, e doar cuvântul matcă. Iar vor vâlvori gânduri….”

*

* *

Şi se aşeză cuminte, lângă micul ei prinţ…..

Susan Boyle – I Dreamed A Dream