You are currently browsing all posts tagged with 'Reintoarcere'.
Displaying 1 entry.

Haikuri

  • Posted on September 14, 2010 at 14:21

( picturi- Sabin Bălaşa)

Ornic cuminte.

Înteţeşte cu tihnă,

Sfeşnicul de lut.

*
**
Ascultă vântul!
Aduce cu el, zimbrii.
Escortă de veac.

*
**
Duhul sălbatic
Înlăuntrul vântului.
Memoria foc.
*
**
Miniatura
Unui surâs albastru.
Fire mahmură.

*
**
La umbră de jar,
Desfac papirusul vechi.
Trasul pe roată.

*
**
Trece prin tine
Articulatul limbaj.
Fractură de nerv.

*
**

Amurgul topit
Abatorul de iluzii.
Pândeşte un duh.

*
**

Nealtoită,
Lacrima fără de trup.
Prefigurare.

*
**

În miniatură,

cuib se construieşte.

Surâsul candid.

*

**

Ieşire din veac.

Fără de praguri, timpul.

Vulturul cruce.

*

**

Dintr-un ceaslov

Instanţele logicii.

Crugul dorinţei.

*

**

Ceas de vecernii.

Făureşte nădejdea,

Arcuşul de zbor.